Ugrás a tartalomhoz
József Attila Színház Hűségprogram szabályzat (Általános feltételek)

Hűségprogram szabályzat (Általános feltételek)

A JASZ Hűségprogram Általános Feltételei

 

  1. A József Attila Színház JASZ és JASZ+ Hűségkártyájával igénybe vehető szolgáltatások:

a. A JASZ Hűségkártyával rendelkezők 10%, míg a JASZ+ Hűségkártya tulajdonosai 15% állandó kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet a József Attila Színház előadásaira. Egy kártyával egyszerre 6 db kedvezményes jegy vásárolható.

b. Eseti, extra jegyvásárlási kedvezmények a meghirdetett előadásokra, bérletekre. Az eseti promóciók esetében a megjelölt darabszámra vehető igénybe a kijelölt kedvezmény.

c. A hűségprogram tagjai elsőként értesülnek a József Attila Színházzal kapcsolatos eseményekről, hírekről, érdekességekről.

d. A hűségprogram tagjai az évad során meghívást kapnak különleges színházi programokra, beszélgetésekre, nyílt próbákra

 

2. Hogyan igényelhet JASZ hűségkártyát és hogyan használhatja azt?

  • A JASZ Hűségkártyát minden nézőnk igényelheti, az alábbi két módon:
    Személyesen Jegypénztárunkban és Szervezési Irodánkban, legalább 2 jegy egyidejű vásárlása esetén a kártya díjmentesen igényelhető munkatársainknál, a regisztrációs nyomtatvány kitöltésével
    Online a jozsefattilaszinhaz.hu weboldalon a kártya egyszeri, 500 Ft-os áron vásárolható meg
  • A JASZ+ Hűségkártya kizárólag személyesen igényelhető Szervezési Irodánkban. A JASZ+ hűségkártya kizárólag aktív hallgatói státusszal rendelkező diákok, nyugdíjasok és bejelentett XIII. kerületi lakosok számára elérhető. A kártya díjmentesen igényelhető munkatársainknál, a regisztrációs nyomtatvány kitöltésével és a jogosultságot igazoló igazolvány bemutatásával.

Az online megvásárolt kártya igény esetén díjmentesen beváltható plasztikkártyára a Szervezési
Irodánkban.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy kártyavásárlásra nem
jogosult.

Hogyan „működik”?

  • Személyes jegyvásárláskor kártyáját a József Attila Színház Szervezési Irodájában és Jegypénztárában használhatja.
  • Interneten a https://jozsefattilaszinhaz.jegy.hu oldalon online vásárolhat jegyet a kártyaszámának megadásával.
  • Az internetes vásárlással kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon kollégáinkhoz, akik elérhetőek az interticket@interticket.hu címen, illetve munkanapokon 10-17 óra között a +36 1 2660000 telefonszámon.

 

A JASZ és JASZ+ Hűségkártya online vásárlása esetén regisztráció szükséges, a regisztráció feltétele jelen általános feltételek elfogadása is; a szerződéskötés előtti tájékoztatásokat és a szerződés létrejöttével kapcsolatos részletes információkat az 5.8. pont tartalmazza. A regisztráció után lehet bankkártyával kifizetni a kártyát, ezután pedig aktiválni szükséges a HŰSÉGKÁRTYA menüpontban.

Interneten a https://jozsefattilaszinhaz.jegy.hu oldalon online megvásárolhatja jegyét. Amennyiben online kíván vásárolni belépőjegyet, először be kell jelentkezni, ezután lehet elkezdeni a vásárlást a kártya számának megadásával.

Törzsvásárlói vonalkódját az online vásárlás elektronikus visszaigazolásának jobb felső sarkában, illetve a pénztárban vásárolt plasztikkártyáján találja. A kártyát minden személyes vásárláskor fel kell mutatni, annak hiányában a kártyakedvezményt a Színház biztosítani nem tudja.

3. Érvényesség
A JASZ és JASZ+ hűségkártya visszavonásig érvényes. A visszavonás történhet
a) a vásárló kezdeményezésére (ilyennek minősül a 4. pont szerinti új kártyaigénylés is), illetve
b) a Színház által, ha a törzsvásárlói programját esetleg megszünteti (ami a kártyahasználattal már megvalósult vásárlások során kapott kedvezményeket nem érintheti).

4. Kártyacsere és pótlás
A JASZ és JASZ+ hűségkártya pótlására nincs lehetőség, elvesztés, rongálódás, megsemmisülés esetén kizárólag új kártya igénylésére és megvásárlására (új jogviszony létesítésére) van mód, a mindenkori általános feltételeknek megfelelően.

5. Egyéb szabályok

5.1. Az igénylőlap kitöltésével és aláírásával, illetve az online regisztrációval a kártyavásárló elfogadja jelen általános feltételeket. Az igénylőlapon, illetve az online regisztráció során mindenki csak a saját adatait rögzítheti. A téves, egyébként helytelen és/vagy valótlan
adatközlésért a Színház semmilyen felelősséggel nem tartozik.

5.2. A Színház jogosult jelen általános feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított feltételek a megjelölt hatályossági időponttól irányadók. A Színház a módosításkor kártyával rendelkező törzsvásárlókat a módosításról elektronikus levélben – a módosított
feltételek megküldésével – külön is értesíti. A mindenkor irányadó feltételek hozzáférhetők a Színház értékesítőhelyein, illetve honlapján.

5.3. A JASZ és JASZ+ hűségkártya igénylőlapjának kitöltésével a vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat – beleértve személyes adatait is – a Színház, valamint elektronikus jegyértékesítési partnere (jelenleg az InterTicket Kft.) elektronikus nyilvántartásába vegye, azokat kezelje és feldolgozza.

5.4. Az adatkezelés és -feldolgozás célja a törzsvásárlói rendszer működtetése (azon belül különösen a törzsvásárlói kedvezmények nyújtása), a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, illetve a Színház iránti vásárlói elkötelezettségük növelése.

5.5. Az adatokat a Színház és elektronikus jegyértékesítési partnere (jelenleg az InterTicket Kft.) bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek kizárólag az érinett hozzájárulásával vagy jogszabályi felhatalmazás alapján adhatja ki. A Színház Adavédelmi és adatkezelési Szabályzata a www.jozsefattilaszinhaz.hu oldalon, az InterTicket Kft. adatkezelési tájékoztatója a jegy.hu oldalon érhető el.

5.6. A törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya visszavonásra kerül, és nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges.

5.7. A Színház nem vállal felelősséget a kártyával való visszaélésekért, valamint az annak elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.

5.8. A jelen általános feltételeben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók azzal, hogy
a) a kártya vásárlásával létrejövő szerződéssel kapcsolatos, a 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan az online vásárlásos szerződéskötést megelőző – a 11. § (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képező – tájékoztatások a következők:
aa) a szolgáltatás lényeges tulajdonságait az 1. pont, a kártyáért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes – a jogviszony fennállása alatti valamennyi költséget tartalmazó – összegét pedig a 2. pont tartalmazza;
ab) a Színház neve: József Attila Színház;
ac) a Színház (i) székhelyének postai címe: 1134 Budapest, Váci út 63. (amely azonos a Színház tevékenységi helyével is), (ii) telefonszáma: (+36-1)270-7514 (iii) elektronikus levelezési címe: szervezes@jpzsefattilaszinhaz.hu. A vásárló a panaszait a Színház itt megjelölt bármely elérhetőségén megteheti, a Színház a szóban előterjesztett panasz írásos megküldését kérheti. A Színház a panaszt haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja, aminek eredményét a bejelentéssel azonos módon közli a panasztevővel;
ad) az online kártyavásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (internetkapcsolattal rendelkező számítógép, mobiltelefon, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs és/vagy fizetési szolgáltatója díjat számíthat fel, a Színház maga azonban emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz;
ae) a fizetés és az elektronikus kártya kézbesítése a vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal, de legkésőbb a fizetést követő első munkanapon megtörténik. Az elektronikus kártya kiszállítására nincs mód, az elektronikus kártya kézbesítése elektronikusan történik. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali vagy legkésőbb egy munkanapon belüli. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat a fenti ac) pont tartalmazza;
af) az online kártyavásárlás a „Fizetés”, „Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” vagy az adott felületen azzal egyenértékű gomb megnyomása, illetve a fizetési folyamat egyéb módon történő befejezése előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A vásárló az elektronikus kártyát a fizetés befejeztével azonnal, de legkésőbb az azt követ első munkanapon megkapja, ezért a kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján a 20. § szerinti elállási jogát, illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja (a kártyavásárlás vonatkozásában a szerződés a Színház szempontjából meghatározott teljesítési határnapra szól). Ez a rendelkezés nem érinti a vásárló azon lehetőségét, hogy a törzsvásárlói programból bármikor kilépjen (a kártyavásárlással létrejött jogviszonyt felmondással egyoldalúan bármikor megszüntesse), amely nyilatkozatát a Színház fenti ac) pontban megjelölt bármely elérhetőségén megteheti;

ag) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségekről szóló tájékoztatási kötelezettségének a Színház a kormányrendelet szerinti mintatájékoztató útján tesz eleget, amely jelen dokumentum melléklete. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mellékletben foglalt tájékoztatást jogszabályi kötelezettségünk alapján tesszük közzé, az abban foglaltak egy része nem vonatkozik a kártyavásárlással létrejött jogviszonyra, különösen azért, mert a jogviszony keretében a Színház kizárólag a kártya rendelkezésre bocsátására, valamint, a kártya használata esetén, az 1. pontban meghatározott szolgáltatások biztosítására vállal kötelezettséget. Ennek megfelelően hibás teljesítés a Színház részéről kizárólag abban az esetben értelmezhető, ha a kártyát annak vásárlója a vételár megfizetése ellenére nem kapná meg, illetve ha a kártya használata nem lenne biztosított, vagy a kártyahasználat során az adott vásárlásra egyébként járó kedvezmény nem érvényesülne;
ah)a Színház ügyfélszolgálatot a fenti ac) pont szerinti helyeken és elérhetőségeken működtet, a mindenkori nyitvatartási időben, amely megtekinthető a Színház honlapjának KAPCSOLAT menüjében;

ai) a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében jótállási kötelezettség nem vonatkozik;
aj) a Színház a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát;
ak) a kártyavásárlással létrejött szerződés (a jelen dokumentum 1. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételének lehetősége) határozatlan idejű, azt a vásárló bármikor egyoldalúan megszüntetheti (felmondhatja), amely nyilatkozatát a Színház fenti ac) pontban megjelölt bármely elérhetőségén megteheti. A felmondás az annak közlésekor már megvalósult jegy-/bérletvásárlások során kapott kedvezményeket nem érinti akkor sem, ha az adott előadás(ok) időpontja a felmondás közlése utánra esik;
al) a vásárlónak a kártya ellenértékének megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek. Ez nem érinti a vásárló azon kötelezettségét, hogy a jegy-/bérletvásárlás során – függetlenül attól, hogy a kártyát használja-e vagy sem – az adott vásárlási ellenértéket megfizesse. A konkrét jegyés/ vagy bérletvásárlással a vásárló és a Színház között önálló jogviszony jön létre, amelyhez a jelen dokumentum csak annyiban kapcsolódik, amennyiben a vásárló a kártyáját használja – ebben az esetben a Színház az 1. pontban meghatározott, a konkrét ügyletre vonatkozó szolgáltatás nyújtására köteles jelen általános feltételek szerint. Az egyedi vásárlások általános
feltételei
(i) személyes és a Színház honlapján történő online vásárlásra vonatkozóan a jozsefattilaszinhaz.hu oldalon, míg
(ii) a Színház elektronikus jegyértékesítési partnerénél (jelenleg az InterTicket Kft.) történő vásárlásra vonatkozóan a www.jegy.hu oldalon érhetők el;
am) a Színház részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a vásárló nem nyújt; an)digitális elemek, digitális tartalom és működés, műszaki védelmi intézkedések: az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti, az adattartalom RAID technológiával több merevlemezen tárolt a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható;
ao) digitális kompatibilitás: a megjelenő adatok MSSQL és MySQL adatbázisban, az érzékeny
adatok megfelelő erősségű titkosítással tároltak, kódolásukhoz processzorba épített hardveres
támogatás használt;
ap)a fogyasztóvédelmi hatóságok: az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt. Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók
2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségek itt találhatók;
aq)a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése a békéltető testület hatáskörébe tartozik. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.;
ar) felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van -, úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is;
b) a kártya vásárlásával létrejövő szerződés továbbá
ba), magyar nyelven jön létre és írásbeli szerződésnek minősül, amely
bb) létrejöttét a vásárló által az igénylőlapon megadott adatok, valamint online vásárláskor az elektronikus, míg személyes vásárláskor a plasztik kártya igazolják, amely vásárlási adatokat a Színház a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig őriz.
Online vásárlás esetén a vásárló által begépelt adatok, az elektronikus kártya és az arra vonatkozóan a Színház rendszerében őrzött adatok, a tranzakció banki visszaigazolása és az általános feltételek együttesen, míg személyes vásárlás, igénylés esetén a vásárló által személyesen kitöltött és aláírt igénylőlap, a plasztik kártya, az általános feltételek és az egyéb számviteli bizonylat(ok) együttesen alkotják az írásbeli szerződést,
bc) a Színház által külön iktatásra nem kerül, de gondoskodik a mindenkor irányadó általános feltételek szövegének, valamint az előző mondatban meghatározott adatoknak és visszaigazolásoknak – a GDPR szabályai szerint lehetővé tett – megőrzéséről,
bd) onlilne kártyavásárlás esetén a 2.1. pontban és az onnan elérhető tájékoztatóban ismertetett technikai lépésekkel köthető meg.

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a József Attila Színház hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a József Attila Színház vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a jelen melléklet 1. pontjában meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.